Blog > Komentarze do wpisu
Czas pracy niepełnosprawnych
Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i pracuję w Zakładzie Pracy Chronionej . Pracuje od poniedziałku do piątku po 8-godz. i w każda sobotę 4-godziny. Mój pracodawca płaci mi za nadgodziny 75% dodatku a mi się wydaje, że winno to być 100%. Nadmienię , iż nie mam żadnych innych dochodów, np. renty. Zwracałam się z prośbą do mojego szefa o wyjaśnienie mi tego faktu, jednakże jego odpowiedź była taka, że wszystko jest w należytym porządku. Twierdzi, że sa "jakies widełki" prawne, które mu na to pozwalają. Proszę o rozwianie moich wątpliwości.

 

Czas pracy osoby niepełnosprawnej, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności reguluje art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn, który to przepis przytaczam poniżej:
Art. 15. 1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
4. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 lub 2 obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
W myśl tej regulacji pracownik posiadający umiarkowane lub znaczny stopień niepełnosprawności nie może pracować więcej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Od tej zasady ?Ustawodawca wprowadził jednak wyjątek w postaci Art. 16:
Art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca
Z analizy obu przepisów wynika prosty fakt. Jeżeli lekarz sprawujący opiekę nad osobą posiadającą umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności wyrazi zgodę na pominięcie Art. 15 wspomnianej ustawy wtedy pracownik podlega kodeksowym rozwiązaniom dotyczącym czasu pracy. A zatem za pracę ponad wymiar godzin (podstawowy- 8 godz.) przypada 50% dodatek do wynagrodzenia w przypadku kiedy jest to dla niego dzień pracy i 100% dodatek w dni wolne od pracy.
Ponadto w przypadku pracy w nadgodzinach przeciętny tygodniowy czas pracy w danym okresie rozliczeniowym nie powinien przekraczać 48 godzin, a liczba godzin nadliczbowych w danym roku nie może przekraczać 150 (chyba że w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w umowie o pracę określono wyższy roczny limit nadgodzin). Praca w godzinach nadliczbowych nie powinna również naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego bądź 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego (nie dotyczy to jednak pracy w nadgodzinach uzasadnionej koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej lub usunięcia awarii)

Czas pracy osoby niepełnosprawnej, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności reguluje art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn, który to przepis przytaczam poniżej:

 

Art. 15. 1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

4. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 lub 2 obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

 

W myśl tej regulacji pracownik posiadający umiarkowane lub znaczny stopień niepełnosprawności nie może pracować więcej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Od tej zasady Ustawodawca wprowadził jednak wyjątek w postaci Art. 16:

 

Art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:

1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca

 

Z analizy obu przepisów wynika prosty fakt. Jeżeli lekarz sprawujący opiekę nad osobą posiadającą umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności wyrazi zgodę na pominięcie Art. 15 wspomnianej ustawy wtedy pracownik podlega kodeksowym rozwiązaniom dotyczącym czasu pracy. A zatem za pracę ponad wymiar godzin (podstawowy- 8 godz.) przypada 50% dodatek do wynagrodzenia w przypadku kiedy jest to dla niego dzień pracy i 100% dodatek w dni wolne od pracy.Ponadto w przypadku pracy w nadgodzinach przeciętny tygodniowy czas pracy w danym okresie rozliczeniowym nie powinien przekraczać 48 godzin, a liczba godzin nadliczbowych w danym roku nie może przekraczać 150 (chyba że w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w umowie o pracę określono wyższy roczny limit nadgodzin). Praca w godzinach nadliczbowych nie powinna również naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego bądź 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego (nie dotyczy to jednak pracy w nadgodzinach uzasadnionej koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej lub usunięcia awarii)

 

poniedziałek, 22 marca 2010, obywatel.b

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Komentarze
pabloluzak
2012/02/19 16:16:57
potrzebowałem takiego artykułu, dziękuję
-
pabloluzak
2012/03/31 17:00:21
bardzo dziękuję za ten wpis, pozdrawiam